radnicki.png
radnicki.png

O Arhivu udruženog rada Tuzla

Virtuelni segment rada obeležio je aktivnosti Radničkog univerziteta i udruženja Front Slobode od samih početaka. Postsocijalistička radnička borba odvijala se fizički na protestima, u fabrici Dita, na plenumima i u otvorenim učionicama. Istovremeno, ta borba se širila i dopirala do drugih putem online platformi, društvenih mreža i virtuelnih metoda društvenog aktivizma.

Tragovi dosadašnje borbe i aktivizma stoga su u najvećem obimu pohranjeni na online platformama, sajtovima i elektronskim publikacijama. Konzervacija tih datoteka predstavlja izuzetan doprinos istoriji sindikalne borbe postsocijalističke Bosne i Hercegovine. Ovi dokumenti predstavljaju svjedočastvo o borbi za radnička prava i akumulaciji kritičke misli koja je iznedrila kritičku pedagogiju i metodologiju pomoću koje društveni aktivisti rade skupa za društveno dobro.

Inspirisani radničkim samoobrazovanjem, radikalnim pedagogijama i feminističkim metodologijama participativnog istraživanja te promišljanjem iskustava iz 2014. godine, dokumenti postavljaju za cilj suočavanje sa ambivalentnostima i kontradiktornostima difuznog BiH društva. Ova virtualna svjedočanstva stoga su od neprocenjive važnosti za buduće generacije društvenih aktivista i aktivistkinja, istoričara, politologa, psihologa i sociologa koji ispituju fenomene društvenog samoudruživanja u periodima krize i reakcije na istu.

Arhiv udruženog rada Tuzla konzervira dokumenta, publikacije i vijesti koje su produkt udruženog rada društvenih radnika, aktivista, umetnika, humanističkih djelatnica i djelatnika sticanih kroz dugogodišnje aktivnosti Radničkog univerziteta i udruženja Front Slobode. Arhiviranje online sadržaja ujedno predstavlja i najveći izazov savremene arhivistike kojoj zbog sveobuhvatnosti i količine sadržaja izmiče mogućnost da iste sortira i pribeleži. Arhiv udruženog rada Tuzla nudi moguće rješenje tog problema u vidu institucionalnog pohranjivanja sadržaja i inkorporacije istog unutar neke od postojećih mreža evropskih i svjetskih arhiva.

 

Za više informacija posjetite:

http://radnickiuniverzitet.org/view-more/arhiv-i-ucionice-za-drustveno-dobro/130

http://radnickiuniverzitet.org/kako-radimo-skupa

 

0 0