radnicki.png
radnicki.png

Monografije

DRUŠTVENA PISMENOST: KULTURA, EKOLOGIJA, MEDIJI

Slika
DRUŠTVENA PISMENOST: KULTURA, EKOLOGIJA, MEDIJI je publikacija koja ima za cilj da doprinese analizi i materijalizaciji društvene pismenosti u oblasti kulture, ekologije i medija kroz proizvodnju znanja i izgradnju kapaciteta, te transfer posebnih oblika znanja i metoda djelovanja između mlade populacije, akademskih i prosvjetnih radnika, aktivista, sindikata, te drugih formalnih i neformalnih grupa. Autori ove monografije su Jasmina Husanović, Damir Arsenijević i Mario Hibert, a izdavač je Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti BiH.
Cijelu publikaciju možete naći na linku u naslovu ili na ovom linku.

Fond: Društvena briga, reproduktivni rad i infrastruktura aktivizma   
Ekologija, industrija i ekološko nasilje
Elma Demir - Feminističko Participativno Aktivističko Istraživanje
Slika

Ovaj vodič je pripremljen kako bi bio podrška studenticama, aktivisticama i umjetnicama u njihovoj edukaciji o feminističkim istraživačkim metodama, a u cilju njihovog ličnog i profesionalnog razvoja kao budućih feminističkih aktivistica, naučnica, umjetnica i agentica transformativnih društvenih promjena. Također, mogu ga koristiti svi zainteresirani za primjenu feminističkog participativnog aktivističkog istraživanja (FPAR) u svom radu.

Cilj ovog vodiča nije da bude jedini alat za primjenu FPAR-a u svim kontekstima. Prvenstveno bi trebao poslužiti kao uvodni materijal koji nudi dovoljno osnova za osmišljavanje FPAR intervencija, koje bi trebalo kombinirati s dubljim iščitavanjima feminističke teorije, zajedno sa širom analizom političke ekonomije koja konstruira i uokviruje specifično pitanje koje se istražuje. To znači da poseban fokus istraživanja unutar FPAR-a treba biti povezan i s kritičkim osvrtom na transformaciju cjelokupnog društvenog okvira moći u borbi za javni interes.

Vodič možete preuzeti putem ovog linka.

Fond: Društvena briga, reproduktivni rad i infrastruktura aktivizma

Damir Arsenijević, Dino Šakanović, Privatizacija kao ekološko nasilje: slučaj tuzlanskog HAK-a

Slika
Iz pera naših Damira Arsenijevića i Dina Šakanovića izašla je nova publikacija koja doprinosi borbi protiv ekološkog nasilja i nepravde nastalih usljed ad hoc privatizacijskih procesa. Ovo je publikacija promatra povezanost ekološkog nasilja i privatizacije tuzlanske hemijske industrije. Zaostale toksične materije nastavljaju svoj rad u fabrici. Publikaciju možete preuzeti na sljedećem linku.
Slika
Naš saradnički tim donosi monografiju koja na stogodišnjicu Husinske bune revidira položaj i postupke kroz prizmu socijalnog položaja radnika toga doba te doprinosa borbi za radnička prava i ulozi jedne male socijalne grupacije u njoj. Link za preuzimanje ove publikacije može se naći na sljedećem linku.
0 0