radnicki.png
radnicki.png

Naše publikacije

Vodič kroz ilegalne deponije

Ilegalne deponije na području Tuzlanskog kantona i FBiH

24.03.2022 11:56
Slika
U sklopu kolaborativnih intervencija mladih u oviru projekta "Zelena transformacija i društvena pravda: nove energije u proizvodnji javnog dobra" kojeg realizuje UG Front Slobode uz podršku Fonda otvoreno društvo Bosne i Hercegovine, mlade aktivistice i aktivisti iz tima „Ekokriminal i slučajevi depon...
Slika
Ovaj vodič je pripremljen kako bi bio podrška studenticama, aktivisticama i umjetnicama u njihovoj edukaciji o feminističkim istraživačkim metodama, a u cilju njihovog ličnog i profesionalnog razvoja kao budućih feminističkih aktivistica, naučnica, umjetnica i agentica transformativnih društvenih promjena....

Zemlja Voda Zrak - strip

Prvi bosanskohercegovački ekološki strip iz pera Šejle Šehabović, Marka Gačnika i Damira Arsenijevića

22.03.2021 13:16
Slika
Promocija stripa održana je 15. februara 2021. godine u 14 časova u galerijskom prostoru Muzeja književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine. 

DRUŠTVENA PISMENOST: KULTURA, EKOLOGIJA, MEDIJI

Jasmina Husanović, Damir Arsenijević, Mario Hibert

08.01.2021 17:53
Slika
DRUŠTVENA PISMENOST: KULTURA, EKOLOGIJA, MEDIJI je publikacija koja ima za cilj da doprinese analizi i materijalizaciji društvene pismenosti u oblasti kulture, ekologije i medija kroz proizvodnju znanja i izgradnju kapaciteta, te transfer posebnih oblika znanja i metoda djelovanja između mlade pop...
0 0