radnicki.png
radnicki.png

Dokumentarni filmovi

FILMOVI I VIDEO KLIPOVI NASTALI U PRODUKCIJI KOOPERATIVE FRONT SLOBODE, KROZ ZAJEDNIČKI RAD U POSLJEDNJIH DESET GODINA AKTIVNOG ANGAŽMANA I DJELOVANJA NA POLJU UMJETNOSTI I AKTIVIZMA.

TOKSIČNA PRIVATIZACIJA

TOKSIČNA PRIVATIZACIJA je kratometražni video žurnal o toksičnom otpadu koji je ostao neriješen u krugu kompleksa HAK, ali i o kriminalnoj privatizaciji koja je dovela do ovakvog zanemarivanja zdravlja ljudi i okoliša.
Slika
PREMIJERA KRATKOG DOKUMENTARNOG FILMA "IN MOVEMENT/ U POKRETU"
Kroz produkciju ovog filma mladi polaznici škole multimedije su se suočili i sa vlastitim predrasudama i diskriminacijom, položajem, privilegijama, kao i viđenjem svijeta i društva u cjelini.

KRATKI DOKUMENTARNI FILM "IN MOVEMENT/ U POKRETU"

NEZAPOSLENIMA ZABRANJEN ULAZ

ANNA DASOVIC: THE PHENOMENOLOGY OF LITTLE IMAGES OF SREBRENICA, JULY 2015.
Fond: Psihoanalitički seminar Tuzla

FEARLESS SPEACH: GENDER AND ETHNICITY IN CULTURAL PRODUCTION - MICHAL FREILANDER

Fond: Psihoanalitički seminar Tuzla

FEARLESS SPEECH: GENDER AND ETHNICITY IN CULTURAL PRODUCTION - SVETLANA SLAPŠAK

Fond: Psihoanalitički seminar Tuzla

FEARLESS SPEECH: GENDER AND ETHNICITY IN CULTURAL PRODUCTION - NEBOJŠA JOVANOVIĆ

Fond: Psihoanalitički seminar Tuzla

PSIHOANALITIČKI SEMINAR TUZLA 2014. - FEARLESS SPEECH: GENDER AND ETHNICITY IN CULTURAL PRODUCTION

Fond: Psihoanalitički seminar Tuzla

PSIHOANALITIČKI SEMINAR TUZLA 2014. - FEARLESS SPEECH: GENDER AND ETHNICITY IN CULTURAL PRODUCTION II

Fond: Psihoanalitički seminar Tuzla

PSIHOANALITIČKI SEMINAR TUZLA 2015. - RADNA GRUPA "VICEVI, RAT, GENOCID"

Fond: Psihoanalitički seminar Tuzla

PSIHOANALITIČKI SEMINAR TUZLA 2015. - JASMINA HUSANOVIĆ

Fond: Psihoanalitički seminar Tuzla

PRIVATIZACIJA - IMENICA, ŽENSKI ROD

Kratki dokumentarni film o formama privatizacije u životu radnica tri bosanske fabrike, koje su dovedene do stečaja i propasti.

KAMP OBESPRAVLJENIH RADNIKA

Kratki dokumentarni film o borbi radnica fabrike obuće Fortuna Gračanica, kroz njihovu borbu za svoja prava, u kampu uspostavljenom ispred fabrike, te na ulici sa drugim radnicima.

PROTEST ZA PROIZVODNJU

Kratki dokumentarni film o svjedočenjima radnika fabrike deterdženata Dita Tuzla, procesu njihove borbe i pobjedama koje su izvojevali.

PRODUCING RESISTANCE IN ART AND ACTIVISM

Prezentacija "PRODUCING RESISTANCE IN ART AND ACTIVISM " održana u Sarajevu i Tuzli, oktobra 2015. godine, sa učesnicima mladim književnicima, u organizaciji PEN International udruženja.

GLAS DITE

Glas Dite je kratki dokumentarni film o problemima s kojima su se suočili radnici fabrike deterdženata Dita Tuzla u procesu borbe za ostvarenje svojih prava.

CRNI DAN

Kratki dokumentarni film o masakru na Kapiji, koji se dogodio 25. maja 1995. godine. Ovaj film prati priču ljudi koji su bili direktni sudionici događaja.
0 0