radnicki.png
radnicki.png

Dokumentarni filmovi

FILMOVI I VIDEO KLIPOVI NASTALI U PRODUKCIJI KOOPERATIVE FRONT SLOBODE, KROZ ZAJEDNIČKI RAD U POSLJEDNJIH DESET GODINA AKTIVNOG ANGAŽMANA I DJELOVANJA NA POLJU UMJETNOSTI I AKTIVIZMA.

Šta je nama fabrika

TOKSIČNA PRIVATIZACIJA

TOKSIČNA PRIVATIZACIJA je kratometražni video žurnal o toksičnom otpadu koji je ostao neriješen u krugu kompleksa HAK, ali i o kriminalnoj privatizaciji koja je dovela do ovakvog zanemarivanja zdravlja ljudi i okoliša.

Fond: Ekologija, industrija i ekološko nasilje

INFRASTRUKTURA EMANCIPATIVNE POLITIKE JEDNAKOSTI: Sahiba Srna

INFRASTRUKTURA EMANCIPATIVNE POLITIKE JEDNAKOSTI: Lejla Dervišević

INFRASTRUKTURA EMANCIPATIVNE POLITIKE JEDNAKOSTI: Altaira Krvavac

Rodno zasnovano nasilje: Intervju sa Selmom Mustačević, voditeljicom Udruženja Amica Educa Tuzla

Rodno zasnovano nasilje: Intervju sa Oliverom Jovićem, autorom predstave "Skrivene sjene"

Slika
PREMIJERA KRATKOG DOKUMENTARNOG FILMA "IN MOVEMENT/ U POKRETU"
Kroz produkciju ovog filma mladi polaznici škole multimedije su se suočili i sa vlastitim predrasudama i diskriminacijom, položajem, privilegijama, kao i viđenjem svijeta i društva u cjelini.

Fond: Kulturna produkcija i emancipacija

KRATKI DOKUMENTARNI FILM "IN MOVEMENT/ U POKRETU"

ŠDP: "Feminističko participativno aktivisticko istraživanje - FPAR" - Elma Demir

ŠDP: "Dokumentarno i dramsko pozorište u praksi " - Jasmina Ibrahimović

ŠDP: "Ekofeminizam i infrastruktura aktivizma u doba krize" - Jasmina Husanović

ŠDP: "Capitalist unconscious" - Samo Tomšič

ŠDP: "Kritika fašizma Waltera Benjamina" - Sami Khatib

ŠDP: Kako analiziramo film? - Asja Krsmanović

ŠDP: "Nit ličnog nit političkog: Kako, zašto i kome pisati danas" - Šejla Šehabović

ŠDP: Ekološko nasilje i strip: proces rada lično i umjetničko- Šejla Šehabović i Marko Gačnik II dio

HUSEIN ORUČEVIĆ, Škola društvene pismenosti

BORIS STAPIĆ, Škola društvene pismenosti

Amir Husak, Škola društvene pismenosti

Mario Hibert, Škola društvene pismenosti

Larisa Kurtović, Škola društvene pismenosti

ANDREW GILBERT, Škola društvene pismenosti

ŠDP: "Film rod i ideologija - studije slučaja " Nebojša Jovanović I dio

ŠDP: "Film rod i ideologija - studije slučaja " Nebojša Jovanović II dio

ŠDP - "Peta epizoda mostarskog Černobila", Husein Oručević

ŠDP - "Kontraverze industrijskog razvoja Tuzle", Kadrija Hodžić i Dino Šakanović

"Infrastrukture borbi za društveno dobro: Kako (se) obrazujemo skupa?", Jasmina Husanović

ŠKOLA DRUŠTVENE PISMENOSTI - "(Post)digitalno stanje i zajednička dobra", Mario Hibert

ŠKOLA DRUŠTVENE PISMENOSTI - "Tlo, voda, zrak - zagađenje kao oružje", Damir Arsenijević

ŠDP - Strip o Diti, Larisa Kurtic, Andrew Gilbert, Boris Stapic

ŠDP - projekcija filma "VITEZ BIBLIOTEKAR", Mašo Mehmedović

Otvaranje Škole društvene pismenosti, uvodna riječ i projekcija filma "Nezaposlenim zabranjen ulaz"

NEZAPOSLENIMA ZABRANJEN ULAZ

ANNA DASOVIC: THE PHENOMENOLOGY OF LITTLE IMAGES OF SREBRENICA, JULY 2015.
Fond: Psihoanalitički seminar Tuzla

FEARLESS SPEACH: GENDER AND ETHNICITY IN CULTURAL PRODUCTION - MICHAL FREILANDER

Fond: Psihoanalitički seminar Tuzla

FEARLESS SPEECH: GENDER AND ETHNICITY IN CULTURAL PRODUCTION - SVETLANA SLAPŠAK

Fond: Psihoanalitički seminar Tuzla

FEARLESS SPEECH: GENDER AND ETHNICITY IN CULTURAL PRODUCTION - NEBOJŠA JOVANOVIĆ

Fond: Psihoanalitički seminar Tuzla

PSIHOANALITIČKI SEMINAR TUZLA 2014. - FEARLESS SPEECH: GENDER AND ETHNICITY IN CULTURAL PRODUCTION

Fond: Psihoanalitički seminar Tuzla

PSIHOANALITIČKI SEMINAR TUZLA 2014. - FEARLESS SPEECH: GENDER AND ETHNICITY IN CULTURAL PRODUCTION II

Fond: Psihoanalitički seminar Tuzla

PSIHOANALITIČKI SEMINAR TUZLA 2015. - RADNA GRUPA "VICEVI, RAT, GENOCID"

Fond: Psihoanalitički seminar Tuzla

PSIHOANALITIČKI SEMINAR TUZLA 2015. - JASMINA HUSANOVIĆ

Fond: Psihoanalitički seminar Tuzla

PRIVATIZACIJA - IMENICA, ŽENSKI ROD

Kratki dokumentarni film o formama privatizacije u životu radnica tri bosanske fabrike, koje su dovedene do stečaja i propasti.

KAMP OBESPRAVLJENIH RADNIKA

Kratki dokumentarni film o borbi radnica fabrike obuće Fortuna Gračanica, kroz njihovu borbu za svoja prava, u kampu uspostavljenom ispred fabrike, te na ulici sa drugim radnicima.

PROTEST ZA PROIZVODNJU

Kratki dokumentarni film o svjedočenjima radnika fabrike deterdženata Dita Tuzla, procesu njihove borbe i pobjedama koje su izvojevali.

PRODUCING RESISTANCE IN ART AND ACTIVISM

Prezentacija "PRODUCING RESISTANCE IN ART AND ACTIVISM " održana u Sarajevu i Tuzli, oktobra 2015. godine, sa učesnicima mladim književnicima, u organizaciji PEN International udruženja.

GLAS DITE

Glas Dite je kratki dokumentarni film o problemima s kojima su se suočili radnici fabrike deterdženata Dita Tuzla u procesu borbe za ostvarenje svojih prava.

CRNI DAN

Kratki dokumentarni film o masakru na Kapiji, koji se dogodio 25. maja 1995. godine. Ovaj film prati priču ljudi koji su bili direktni sudionici događaja.

ŠDP: "A Feminist Approach to Justice: The Case of the Women's Court" - Kirsten Campbell

8 8