radnicki.png
radnicki.png

Društvena briga, reproduktivni rad i infrastruktura aktivizma

Slika

Ovaj vodič je pripremljen kako bi bio podrška studenticama, aktivisticama i umjetnicama u njihovoj edukaciji o feminističkim istraživačkim metodama, a u cilju njihovog ličnog i profesionalnog razvoja kao budućih feminističkih aktivistica, naučnica, umjetnica i agentica transformativnih društvenih promjena. Također, mogu ga koristiti svi zainteresirani za primjenu feminističkog participativnog aktivističkog istraživanja (FPAR) u svom radu.

Cilj ovog vodiča nije da bude jedini alat za primjenu FPAR-a u svim kontekstima. Prvenstveno bi trebao poslužiti kao uvodni materijal koji nudi dovoljno osnova za osmišljavanje FPAR intervencija, koje bi trebalo kombinirati s dubljim iščitavanjima feminističke teorije, zajedno sa širom analizom političke ekonomije koja konstruira i uokviruje specifično pitanje koje se istražuje. To znači da poseban fokus istraživanja unutar FPAR-a treba biti povezan i s kritičkim osvrtom na transformaciju cjelokupnog društvenog okvira moći u borbi za javni interes.

Vodič možete preuzeti putem ovog linka.

Elma Demir - Feminističko Participativno Aktivističko Istraživanje

INFRASTRUKTURA EMANCIPATIVNE POLITIKE JEDNAKOSTI: Sahiba Srna

INFRASTRUKTURA EMANCIPATIVNE POLITIKE JEDNAKOSTI: Lejla Dervišević

INFRASTRUKTURA EMANCIPATIVNE POLITIKE JEDNAKOSTI: Altaira Krvavac

Rodno zasnovano nasilje: Intervju sa Selmom Mustačević, voditeljicom Udruženja Amica Educa Tuzla

Rodno zasnovano nasilje: Intervju sa Oliverom Jovićem, autorom predstave "Skrivene sjene"

0 0